Výzva k podání přihlášek žadateli v seznamu žadatelů o přidělení bytu – Húskova 27, b.č. 36