Výroční zpráva za r. 2015 o poskytování informací dle zák.106/1999 Sb.