Výroční zpráva o poskytování informací dle z. 106/1999 Sb. za rok 2018