Výroční zpráva o poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. za rok 2019