Vyhlášení výběrového řízení – technik/technička odboru rozvoje,investic a majetku