Výběrové řízení – zapisovatel/ka RMČ, ZMČ – referent/ka bezpečnosti