Výběrové řízení – vedoucí oddělení životního prostředí OŽP