Výběrové řízení – vedoucí odboru správy bytů a domů