Výběrové řízení – vedoucí Odboru správy bytového a nebytového fondu