Výběrové řízení – vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku