Výběrové řízení – vedooucí organizačního a správního oddělení