Výběrové řízení – technik/technička odboru rozvoje, investic a majetku