Výběrové řízení – Správce veřejných prostranství a budov