Výběrové řízení – sociální pracovník – SPOD, kurátor