Výběrové řizení – samostatný referent/referentka na úseku sociálně právní ochrany dítěte