Výběrové řízení – referent územného plánování a stavebního řádu