Výběrové řízení – referent stavebního úřadu (zást. za MD)