Výběrové řízení – referent státní správy a samosprávy Odboru všeobecného