Výběrové řízení – referent Odboru stavebního úřadu