Výběrové řízení – referent/ka správy majetku a administrace veřejných zakázek