Výběrové řízení – referent/ka sociální péče Odboru sociálního