Výběrové řízení – referent/ka Odboru správy bytového a nebytového fondu