Výběrové řízení – referent/ka Odboru finančního a majetkového