Výběrové řízení – referent/ka energetiky a ekonomiky Odboru majetkového a bytového