Výběrové řízení – provozní technik správy bytového a nebytového fondu