Výběrové řízení – právník/právnička Odboru stavebního