Výběrové řízení – právník/právnička odb. organizačního