Výběrové řízení – Právník Kanceláře tajemníka – agenda přestupků