Výběrové řízení – asistent/asistentka starostky MČ