Veřejná vyhláška – výzva k účasti na ústním jednání – Bytová výstavba u s. Floriána