Veřejná vyhláška – veřejné projednání ÚPmB – Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území