Veřejná vyhláška – územní řízení – bytová výstavba U sv. Floriána