Veřejná vyhláška-stavební povolení pro stavbu:“Příprava a zabezpečení staveb silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV NIV, Most 40-011..1,2-Otakara Ševčíka přes Ostravskou, ČD, tramvaj-základní most+rampy 1 až 4, ISPROFIN:500 121 0002″