Veřejná vyhláška – stavební povolení na stavbu ,,SO 100 Komunikační úpravy ´´