Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu – ul. Tržní, Charbulova a Hladíkova