Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci