Veřejná vyhláška – „SO 100 Komunikační úpravy“ ul. Ferrerova