Veřejná vyhláška – seznámení s podklady rozhodnutí – bytová výstavba U sv. Floriána