Veřejná vyhláška – sdělení – bytová výstavba U sv. Floriána