Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství