Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu ulice Charbulova 62