Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu na ul. Spáčilova, Húskova, Štolcova, Bolzanova