Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu na silnici I.třídy