Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu na komunikaci – silnice I. třídy