Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení územního řízení – „Propojení optické trasy mezi SSZ 4.26 Černovická rampa – Olomoucká a SSZ 4.28 Olomoucká – Těžební“