Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření_částka 16