Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření – částka 9