Upozornění vlastníkům nemovitostí na potřebu ořezu ,příp. odstranění dřevin