Svolání 23. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice + program