Svolání 21. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice + program